Browsing Category

NGOÀI TRƯỜNG

Sfilm Contest 2017: “Hành Trình Của Lửa”

Ralph Waldo Emerson đã từng nói: “Yêu cái đẹp là thưởng thức. Tạo ra cái đẹp là nghệ thuật”. Các bạn trẻ, có khi nào các bạn để cho niềm đam mê nghệ thuật trong lòng mình được bùng cháy hay chưa? Bên cạnh việc học, các bạn có muốn có được…