Browsing Category

NGOÀI TRƯỜNG

Startup Day 2016 – Making A Difference

BSSC (Business Startup Support Centre) có sứ mệnh giúp những thanh niên Việt Nam thực hiện ước mơ kinh doanh. Trở thành nơi giao thoa và chuyển giao mọi kinh nghiệm, kiến thức và nguồn lực hữu…