Browsing Category

CHƯƠNG TRÌNH – CHIẾN DỊCH

[Scoms] Cập nhật vòng 2 tuyển dụng

Đợt tuyển dụng CTV tháng 3/2013 của nhóm S Communications đã và đang đi về những giai đoạn cuối cùng. Hãy cùng các bạn thí sinh điểm lại hoạt động trong vòng 2 - Teamwork vào chiều 24/03/2013 nhé. Đây là vòng kiểm tra khả năng phối hợp…