Browsing Category

LET’S ON AIR

Những Con Ốc Câm

Có những buổi chiều, tôi và cái Gái vẫn lang thang dọc rẻo cát ven biển dẫn vào làng chài để nhặt những con ốc trắng hếu vỏ – vì phơi xác ngoài…