Browsing Category

NGOÀI TRƯỜNG

Cuộc thi Marketers 3.0 – Đại Học Hoa Sen

Theo thời gian, marketing đã phát triển qua ba giai đoạn khác nhau mà các chuyên gia marketing gọi là Marketing 1.0, Marketing 2.0 và Marketing 3.0. “Một cách tổng…