Browsing Category

MHX

[CDTN SVKT 2016] Màu Xanh Của Em

Mẹ ơi mẹ! Hôm nay nhiều “xanh” thế? Bầu trời xanh mà mặt đất cũng xanh Ngồi sau mẹ, áo xanh rợp một mảnh Mẹ bảo họ – chiến sĩ Mùa hè xanh. Mẹ ơi mẹ! Sao gọi là “chiến…

[CDTN SVKT 2016] Thương

Thương Về miền đất đỏ thân thương Nhanh chân chiến sĩ lên đường ra quân. Chung tay sức nhỏ giúp dân Bên nhau đồng đội tinh thần lên dây. Bù Gia Mập ngày dựng xây…