Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM Công Bố Điểm Chuẩn Năm 2018

Trường ĐH Kinh tế TPHCM đã công bố điểm chuẩn chính thức năm 2018. Điểm chuẩn cao nhất là 22,8 thuộc về ngành Kinh doanh quốc tế.

Điểm chuẩn trúng tuyển của từng ngành, chuyên ngành bằng nhau đối với các tổ hợp xét tuyển; dành cho thí sinh THPT, khu vực 3.

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy hai mươi lăm) điểm đối với thang điểm 10 và tổng điểm tối đa các môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30.

Trường công bố danh sách trúng tuyển trên website.

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Chuyên ngành tiếng Anh thương mại 22.5
2 Ngành Kinh tế 20.7
3 Chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng 20.7
4 Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp 19
5 Chuyên ngành Kinh tế chính trị 19
6 Chuyên ngành Thống kê kinh doanh 19.3
7 Chuyên ngành Toán tài chính 19.2
8 Ngành Quản trị kinh doanh 21.4
9 Chuyên ngành Quản trị bệnh viện 18
10 Ngành Marketing 22.4
11 Ngành Kinh doanh quốc tế 22.8
12 Chuyên ngành Ngoại thương 22.6
13 Ngành Kinh doanh thương mại 21.7
14 Ngành Tài chính – Ngân hàng 20
15 Chuyên ngành Thuế trong kinh doanh 18.8
16 Chuyên ngành Quản trị hải quan – ngoại thương 21.2
17 Chuyên ngành Ngân hàng đầu tư 18
18 Chuyên ngành Thị trường chứng khoán 17.5
19 Chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm 18
20 Chuyên ngành Đầu tư tài chính 19
21 Chuyên ngành Tài chính quốc tế 21.3
22 Ngành Kế toán 20.4
23 Chuyên ngành Quản lý công 17.5
24 Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh(*) 20
25 Chuyên ngành Thương mại điện tử(*) 21.2
26 Chuyên ngành Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (*) 17.5
27 Chuyên ngành Luật kinh doanh 20.3
28 Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế 20.5
29 Chuyên ngành Công nghệ phần mềm(*) 19
30 Chuyên ngành Quản trị lữ hành 21.6
31 Chuyên ngành Quản trị khách sạn 22.2
32 Chuyên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 21.4

(*) là tổ hợp xét tuyển có môn nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.

Theo tuyensinh.ueh.edu.vn
S Communications
UEHenter.com

Comments