Điểm tin từ ngày 1/10/2013 đến 6/10/2013

Chương trình Thời gian
đăng kí
Địa điểm
đăng kí
Đơn vị tổ chức Thời gian tổ chức SĐT liên lạc
Kết nối trẻ Sảnh B 9h  02-10-2013
Giải mã ma trận nhân sự 1/10 – 2/10 Sảnh B LCHSV Khoa Kinh tế phát triển Trí   01696835936
Chia tay cán bộ đoàn hội k35
Chào đón cán bộ đoàn hội THPT k39
13h  06-10-2013
tại A116
Thử tài kinh doanh 1/10 – 5/10 Sảnh B CLB Nhân sự 06-10-2013 Nhật   01654217272
Ngày hội đổi sách 1/10 – 5/10 Sảnh B Nhóm Hỗ trợ sinh viên 06-10-2013
tại THPT Hùng Vương
Trang   0985318046
Hội thảo Chứng khoán trong tầm tay CLB Scue 7h30  6-10-2013
tại B322
Tuyển cộng tác viên 1/10 – 5/10 Sảnh B CLB Apple 8h    6-10-2013
Dream Big 1/10 – 5/10 Sảnh B Bell Clup 05->06-10 Trang   0973709037
Chung kết I Knowledge Globe CLB IBC 14h  6-10-2013
tại B322
Chung kết C2C 2/10 – 5/10 Sảnh B Khoa Thương mại-Du lịch-Marketing 18h  6-10-2013
tại A116
Linh  01676619552
Bụi Sài thành 2/10 – 5/10 FUEH 13/10/2013 Khang   0974706740
IQ challenging Khoa Toán-Thống kê 12->13-10 Văn   0936744163

www.uehenter.com
Scomunications

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *