Học Bổng Hỗ Trợ Học Tập UEH Dành Cho Sinh Viên Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Khó Khăn

Căn cứ quyết định số 3562/QĐ-ĐHKT-QHDN ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành “Quy định về chính sách học bổng cho sinh viên Đại học chính quy giai đoạn 2015-2017 trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” và sự đồng ý của Ban Giám hiệu tại tờ trình số 145/TTr-ĐHKT-HTSV ngày 10 tháng 11 năm 2017 về việc cấp học bổng Hỗ trợ học tập UEH dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của bão lũ năm 2017, nay Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông báo Chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của bão lũ năm 2017 như sau:

  • Đối tượng tham gia

+ Là sinh viên đại học chính quy của Trường, còn trong thời gian đào tạo theo kế hoạch của khóa học và thỏa điều kiện xét học bổng theo quy định. Thời gian tạm dừng, kéo dài và thời gian học lấy bằng thứ hai không thuộc diện xét cấp học bổng.

+ Tính đến thời điểm xét học bổng sinh viên chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương (≥90%) 01 suất học bổng toàn phần trở lên của học kỳ cuối năm 2017.

  • Trị giá học bổng:

+ Suất học bổng toàn phần: có giá trị bằng 100% mức học phí trung bình của 01 học kỳ, theo số tín chỉ kế hoạch của từng khóa, từng chuyên ngành xét học bổng tương ứng.

+ Suất học bổng bán phần: có giá trị bằng 50% mức học phí trung bình của 01 học kỳ, theo số tín chỉ kế hoạch của từng khóa, từng chuyên ngành xét học bổng tương ứng.

  • Căn cứ để xét học bổng:

Căn cứ để xét học bổng UEH là hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của bão lũ, kết quả học tập (điểm trung bình tích lũy) và điểm rèn luyện của học kỳ đầu năm 2017. Riêng K43 căn cứ xét học bổng là hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của bão lũ.

  • Điều kiện được xét cấp học bổng:
  • Điều kiện chung:

+ Có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của bão lũ năm 2017;

+ Còn chỉ tiêu cấp học bổng;

+ Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng;

  • Điều kiện đối với sinh viên K40, 41,42:

+ Có kết quả học tập từ 6.0 trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;

+ Tất cả học phần đăng ký trong học kỳ được tính vào điểm trung bình tích lũy xét học bổng phải đạt từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10);

  • Nguyên tắc xét cấp học bổng:

+ Sinh viên làm Đơn đề nghị cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH và nộp tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (TT.HTSV);

+ Căn cứ vào số tiền dành cho học bổng hỗ trợ học tập UEH và Đơn đề nghị cấp học bổng hỗ trợ học tập của sinh viên, TT.HTSV lập danh sách sinh viên đủ điều kiện  nhận học bổng và trình Hội đồng xét học bổng quyết định.

+ Nếu số lượng sinh viên đủ điều kiện được cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng thì Hội đồng xét học bổng sẽ tiến hành xét, cấp học bổng theo thứ tự từ trên đến hết số suất học bổng đã được xác định. Thứ tự ưu tiên trong xét cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH được quy định như sau: (1) Hoàn cảnh gia đình, (2) Kết quả học tập, (3) Kết quả rèn luyện.

  • Hồ sơ tham gia học bổng:

+ Đơn đề nghị cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của bão lũ năm 2017 (theo mẫu, download tại website: http://tthtsv.ueh.edu.vn);

+ Bản sao hộ khẩu (có công chứng);

+ Giấy xác nhận gia đình khó khăn do ảnh hưởng của bão lũ trong năm 2017 (có xác nhận của địa phương);

+ Bản sao Sổ hộ nghèo/cận nghèo năm 2017 có công chứng (nếu có);

+ Bảo sao Thẻ sinh viên và CMND.

  • Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

+ Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/11/2017.

+ Địa điểm: sinh viên nộp hồ sơ tại

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN
Phòng B.014 – Tầng trệt – Cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, P5, Q.10, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3855 1777 (gặp anh Lộc)

S Communications
UEHenter.com

Comments