[Journey Of Love] Chạm!

Có những ước mơ cũng chỉ là nỗi niềm riêng.
Có những ước mơ nào có ai sẽ thấu hiểu.
Có những đắng cay làm sao có thể đổi thay.
Xin hãy nắm tay này dẫn lối qua tháng ngày.
Tương lai… Xin hãy để em chạm vào tương lai…

Touch - JOL

Credit:
Kịch bản: Kate
MC: Kate & T-rom
Kỹ thuật: Kate

Hãy cùng đón nghe Oh! My Radio tại: 
1. Fanpage: www.facebook.com/ohmyradiowelcome
2. UEH Enter: uehenter.com/category/oh-my-radio

www.UEHenter.com
S Communications