Một Số Lưu Ý Khi Đăng Kí Học Lại Học Phần

Bắt đầu từ ngày 14/6/2013, K36 bắt đầu tiến hành việc đăng kí học phần, sau đó sẽ là K37, K38 kết thúc đến giữa tháng 7.

Có một số lưu ý cần cân nhắc cho các bạn sinh viên khi muốn đăng kí học lại là:

+     Đối với học phần bắt buộc hoặc học phần lựa chọn bắt buộc theo ngành, chuyên ngành, nếu sinh viên có điểm tổng kết học phần không đạt thì bắt buộc phải đăng kí học lại khi học phần đó được tổ chức giảng dạy.

+     Đối với học phần tự chọn, nếu không đạt, sinh viên có quyền đăng kí học lại chính học phần đó hoặc chọn học các học phần tự chọn khác cùng nhóm.

+     Nếu số tín chỉ của các học phần phải học lại vượt quá 5% tổng số học phần toàn khóa thì hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức.

 

Tú Khuyên
www.uehenter.com
Scommunications

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *