[Quà Tăng Âm Nhạc] Event, Tôi Muốn Viết (Chap 1)

Quà Tặng Âm Nhạc đã trở lại với Eventtttttt……..

"Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.


Để quen biết một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ.


Nhưng để tiếp tục quen thân với nhau, đi với nhau thì phải cố gắng."


10636278_804658732919868_3658387008287747261_n

Credit:
Kịch bản: Phúc Phạm
MC: Tammy
Kĩ thuật: Tammy

Hãy cùng đón nghe Oh! My Radio tại: 
1. Fanpage: www.facebook.com/ohmyradiowelcome
2. UEH Enter: uehenter.com/category/oh-my-radio