[Tản Mạn Tình Yêu] Kiếp Nào Trước Đây …

Kiếp nào trước đây … ta đã quen nhau ? 

Kiếp nào trước đây … anh là người thích em ?

Kiếp nào trước đây … anh yêu em ?

 

9514294e0adb0f.img

Kiếp nào trước đây …anh chờ em ?

Kiếp nào trước đây …anh đánh mất em ?

… Và có lẽ trước đây … không có… kiếp nào ta thuộc về nhau …

 

Đón nghe các số Radio khác tại đây

www.UEHenter.com

S Communications