[Tản Mạn Tình Yêu] Viết Cho Những Ngày Mưa Đã Cũ

Em nghĩ rằng trong tình yêu, có những người đã là định mệnh của nhau, nhưng không ít những mối quan hệ sai lầm ngay từ điểm khởi đầu. Mà một khi đã sai, thì dù có cố đến mấy cũng chẳng thể khiến cho điểm kết thúc tốt đẹp hơn. Nghĩ được như thế, quả thật trong lòng yên an đi rất nhiều. Chỉ vì sợ cô đơn, lẻ bóng mà kiếm tìm một mảnh ghép biết chắc rằng không vừa vặn làm chi?Em không còn yêu anh đâu, chỉ là nhớ thôi! 

Dù sao thì cũng có mấy ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau?…

tumblr_static_6juctt3hlh4wggw8gkc0kc4kg_640_v2 copy

Credit:
Kịch bản: Giang Gờ
MC: Rody
Kỹ thuật: Rody

Hãy cùng đón nghe Oh! My Radio tại: 
1. Fanpage: www.facebook.com/ohmyradiowelcome
2. UEH Enter: uehenter.com/category/oh-my-radio

www.UEHenter.com
S Communications