Tham dự lễ hội văn hóa, nhận học bổng tiếng Anh

Lễ hội văn hóa “nối vòng tay lớn 2012” – một hoạt động truyền thống hàng năm mà Hội Sinh Viên Trường Đại Học Kinh tế Tp. HCM tổ chức để chào đón Tân Sinh viên K38. Rất nhiều các hoạt động nhằm giới thiệu các bản sắc văn hóa của Hội Sinh viên trường, các Khoa/KTX, CLB/Đ/N; các sự kiện thật đặc sắc. Và đây cũng là cơ hội đặc biệt để sinh viên UEH nhận được học bổng học tiếng Anh tại các Trung Tâm Anh Ngữ uy tín của TP.HCM thông qua Hội Đồng Học Bổng Bước Vào Thế Giới – Stepping Into The World.

Các Trung tâm dạy tiếng Anh: Anh Ngữ Giao Tiếp Quốc Tế-Leecam và Anh Ngữ Thượng Đỉnh – Premier được Hội Đồng Học Bổng Bước Vào Thế Giới và Hội Sinh viên UEH đề nghị hỗ trợ Sinh trong Lễ hội văn hóa “nối vòng tay lớn 2012” (21/10/2012).

Đây là một cơ hội vô cùng đặc biệt chỉ có trong Lễ hội văn hóa “nối vòng tay lớn 2012”, hãy nhanh chóng điền đơn (theo mẫu dưới đây) để được xét duyệt và cấp Học bổng từ chương trình “Bước vào thế giới – Stepping into the World”. Đây là dịp để Sinh viên UEH quyết định học tiếng Anh để lấy được TOEIC quốc tế và các chứng chỉ tiếng Anh khác.

 
       ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN HỌC BNG SITW2012

     “Bước Vào Thế Giới   Stepping into the World

    
ü  Các ứng viên Học Bổng SITW2012-UEH được ưu tiên xét duyệt và cấp Học bổng trong Lễ Hội Văn hóa chào đón Tân Sinh Viên 2012 (21/10/2012)

ü  Sinh viên UEH điền đầy đủ các thông tin và đưa đơn này đến các Gian hàng của các Trường cấp học bổng và Hội đồng Học bổng SITW trong Lễ Hội Văn hóa chào đón Tân Sinh Viên 2012 (01/10/2012) để được xét duyệt và cấp Giấy Chứng Nhận Học Bổng.

PHẦN I:                         THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH HB

Bước Vào Thế Giới – Stepping into the World

Học bổng “BƯỚC VÀO THẾ GIỚI – STEPPING  INTO THE WORLD” được thành lập với mục đích tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên, công viên chức được học tiếng Anh tại các trung tâm ngoại ngữ  uy tín, chất lượng với học phí ưu tiên được hổ trợ bởi Chương trình “Bước Vào Thế Giới – Stepping Into The World”. 

Tên Tiếng Việt                      :           BƯỚC VÀO THẾ GIỚI

Tên Tiếng Anh                      :           STEPPING INTO THE WORLD

Tên giao dịch và viết tắt      :           SITW

            Thành lập từ 15/02/2005 đến nay, Chương trình chỉ duy nhất kết hợp với Báo Công An TP. HCM cấp các học bổng học tiếng Anh cho cán bộ chiến sỹ và con em của Công An TP. HCM. 

Năm học 2012-2013 – Lần đầu tiên Chương trình “Bước Vào Thế Giới – Stepping Into The World” mang đến nhiều cơ hội học tập tiếng Anh cho học sinh, sinh viên, công viên chức …nhằm giúp họ đạt được TOEIC quốc tế theo yêu cầu của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo và các chứng chỉ Tiếng Anh như SAT, CPE, ECPE, ABE, TESOL, TOEFL, IELTS…

Đặc biệt, Hội đồng tìm kiếm và phát triển tài năng của Học bổng Bước Vào Thế Giới – Stepping Into The World ưu tiên học sinh, sinh viên có năng khiếu về nghệ thuật; Sinh viên tham gia những hoạt động về cộng đồng, hoạt động bảo vệ môi trường…

Học Bổng  SITW2012-UEH

Đặc biệt dành cho Sinh viên Trường Đại Học Kinh tế TP. HCM

PHẦN II:             THÔNG TIN CÁ NHÂN  HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ

HỌC BỔNG SITW2012-UEH

           
            Họ và tên:__________________________ Ngày sinh:_______________________________

            MSSV:_____________________________ CMND:_________________________________

            Địa chỉ liên lạc:______________________________________________________________

            Số điện thoại:_______________________ Email:__________________________________

                        Tôi mong muốn được nhận Học bổng Tiếng Anh của Trường :       

            (Chỉ được chọn một trong số các Trường có trong danh sách Trường tài trợ dưới đây)

The Leecam School – Trường Anh Ngữ Giao Tiếp Quốc Tế

Trung Tâm Khảo Thí TOEIC Quốc Tế

Học bổng 30%

The Premier School – Trường Anh Ngữ Thượng Đỉnh

Đào tạo các chứng chỉ Quốc tế SAT, CPE, TOEFL, IELTS, TOEIC…

Học bổng 30%

            Mục đích học Tiếng Anh:______________________________________________________

PHẦN III:                             QUY ĐỊNH & QUYỀN LỢI

CỦA HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ   HỌC BỔNG SITW2012-UEH

1.      Học bổng được cấp và có giá trị cho người nộp Đơn đăng ký là Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. HCM và không được chuyển nhượng cho người khác.

2.      Học bổng áp dụng trên mức học phí hiện tại của các Trường tài trợ mà học viên được nhận Học bổng. Đối với những học viên được nhận Học bổng bán phần thì học phí sẽ được tính theo công thức:

(Học phí của Trường cấp Học bổng – Giá trị suất Học bổng)

3.      Người nộp đơn đăng ký đóng trước 500.000 đồng tại gian hàng Lễ hội văn hóa “Nối vòng tay lớn 2012” chào đón Tân Sinh viên – Khu vực cầu thang lầu 1 (số tiền này sẽ được trừ vào học phí nhập học tại trung tâm).

4.      Học bổng chỉ có giá trị khi học viên đến đăng ký học tại Trường đã chọn (các chi nhánh trực thuộc Trường) trước ngày 20/11/2012.

5.      Trong trường hợp muốn bảo lưu Học bổng, đề nghị học viên liên hệ với Văn phòng Trường cấp học bổng trước ngày 20/11/2012 để được xem xét và hướng dẫn.

6.      Tất cả các học viên nhận được Học bổng phải tuân thủ quy định, nội quy của Trường cấp Học bổng.

7.      Khi kết thúc một học bổng, Hội đồng Học Bổng sẽ xem xét quá trình học tập, thái độ của bạn và cấp Học bổng tiếp theo để bạn có cơ hội học Tiếng Anh cho đến khi bạn đạt kết quả mong muốn.

8.      Trong Lể Hội Văn hóa chào đón Tân Sinh Viên 2012 (21/10/2012) – Sinh viên UEH thoả sức thi thử tiếng Anh trong các gian hàng của các Trung tâm ngoại ngữ.

PHẦN IV :                              CAM KẾT CỦA  HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ

HỌC BỔNG SITW2012-UEH

Tôi xin cam kết những thông tin trên đây là chính xác và đúng sự thật. Tôi đã đọc và hiểu rất rõ ràng về các quy định Học bổng Bước Vào Thế Giới – Stepping into the World và các quy định trong từng phần của Chương trình này. Tôi xin tuân thủ các nội quy và quy định của Chương trình và sẽ không có bất kỳ khiếu nại gì.

Tôi mong muốn được xét duyệt và nhận được học bổng từ chương trình HỌC BỔNG SITW2012-UEH

                Tôi đã đọc và đồng ý ký vào đơn này.

                                                                                    TP. Hồ Chí Minh, ngày…..tháng…..năm 2012

                                                                                                            Người làm đơn

                                                                                                _________________________

                                                                                              (Ký và ghi rõ họ tên người đăng ký)